Kajian fungsi kawal selia imun ekstrak Ekinasea Purpurea dalam ayam daging

Fungsi kawal selia imun Ekinasea purpurea ekstrak telah dinilai. 270 berusia 1-hari ayam daging secara rawak telah dibahagikan kepada sembilan Kumpulan. Aktiviti-aktiviti superoxide dismutase (SOD), peroxidase glutathione (GSH-sgt) dan malondialdehyde (MDA) dikesan untuk mengkaji kesan ekstrak yang imuniti humoral, cellularimmunity, dan organ-organ imun dalam ayam daging. Hasil kajian menunjukkan bahawa ekstrak Ekinasea purpurea pihak pengimport dan benua Ekinasea purpurea ekstrak dapat meningkatkan Indeks thymus, indeks bursal, Newcastle penyakit antibodi titer, leukocytes jumlah, jumlah sel-sel merah, aktiviti hematocrit dan antioksidan dalam ayam daging. Kesan jumlah import ekstrak Ekinasea purpurea dan benua Ekinasea purpurea ekstrak adalah lebih baik daripada Wan bersinar dan faktor pemindahan. Kesan daripada ekstrak Ekinasea purpurea adalah lebih baik daripada Cyclophosphamide dan Cyclophosphamide + ekstrak benua Ekinasea purpurea. Dapat disimpulkan bahawa ekstrak Ekinasea purpurea mempunyai fungsi pengawalseliaan imun meningkat ketara dalam ayam daging, dan kesan daripada mengimport ekstrak Ekinasea purpurea dan benua Ekinasea purpurea ekstrak adalah lebih baik daripada ekstrak Ekinasea purpurea domestik, Wan bersinar, faktor pemindahan dan Zizhuiyiduqing.